uppd. 2015-12-08
                                                           
     KULLAR    
 

2017-02-14   Uni & Chess           Gilliam's U R kullen
 
uppd:: 2018-03-14
2015.07-19   Uni & Kevin          Gilliam's Unique Kullen uppd: 2018-04-30
                                                                                           
2009-05-12   Kajsa & Wilson    Flatterhaft Golf Spelare Uppd : 2013_10-13

2006-04-28   Kajsa & Ajax        Flatterhaft Friidrottarna 

Uppd: 2014-04-03
 

                                                 Uni  & Chess Födda 14 feb 2017

                              

                                                               BILDER KOMMER

 

 

                                               

                                                  2015  Uni & Kevin  Födda 28 maj 2015

       

                       u. SEVCH Quillquest U R Unique                            e. SEUCH DKUCH SEVCH  LpI
                                                                                                         Gilliams Gold One of a Kind

 

                      

                        2009- Kajsa                                                       Wilson  Golf spelare
                   

                                             u. LpI LpII SVCh                                                                          e. SVCh  Lp 1 Lp II
  
                           Flatterhaft Paint it Black                                     Straight Flush  Quintuple star
                                                              


                                                        
2006- Kajsa & Ajax  Friidrottarna 


    
             
         
                                     u. LpI LpII SVCh
  
                    Flatterhaft Paint it Black
                 e. SUCh DKUCh LPI LPII SLCh SVCh
           
                Flatterhaft Golf Orlando

Tillbaka